Home / Trucco cinematografico  / Film: Anna Karenina / Screen shot 2012-05-29 at 2.27.23 PM